Mga pagsasalin sa Canada
para sa imigrasyon, edukasyon, negosyo, at buhay
Magsumite na ng kahilingan at kunin ang iyong quote ng presyo ngayon
Nagha-hire kami ng mga sertipikadong tagasalin sa Canada na mga miyembro ng kanilang mga panlalawigang asosasyon ng mga propesyonal na tagapagsalin
ATIO
ATIA
ATIS
ATIM
OTTIAQ
OPEN ALL HOLIDAYS

Mga serbisyong ibinibigay namin sa loob ng 20 taon
Pagsasalin

Pagsasalin ng mga nakasulat na dokumento at teksto at pagpapatunay
Transkripsyon

Pag-convert ng pananalita mula sa audio o video sa teksto
Pag-proofread

Pag-verify na walang mga pagkakamali ang pagsasalin o transkripsyon
Subtitling

Paggawa, pagsasalin, at pag-embed ng mga subtitle sa video
Desktop Publishing (DTP)

Paghahanda ng mga digital na file na handa nang i-print (mga magasin, leaflet, libro, atbp.)
Turnkey apostille para sa mga dokumento ng Canada

Mga pagsasalin
Madalas na hindi kailangan ng mga kliyente ng negosyo ng anumang opisyal na sertipikasyon hangga't mabilis matapos ang pagsasalin at may magandang kalidad.
Tumutulong ang Translation Agency of Canada sa mga indibidwal na kliyente at organisasyon sa buong Canada at sa ibang bansa sa mga pagsasalin ng kanilang mga dokumento sa nakalipas na 20 taon.
Ginagawa ang karamihan sa aming mga pagsasalin ng mga tagasalin kung saan katutubong wika nila ang target na wika at sertipikado sa kaukulang pares ng wika ng isang asosasyon ng mga propesyonal na tagasalin sa Canada.
Maingat naming sinusuri ang mga kinakailangan mula sa kliyente at mula sa naaangkop na awtoridad kung paano patunayan ang mga pagsasalin sa bawat kaso.
Dahil sa kung paano maaaring mag-iiba-iba ang mga kinakailangan mula sa iba't ibang awtoridad, ang aming mga pagsasalin ay maaaring patunayan ng mga tagasalin mismo, ng isang tagapamahala ng Ahensya, ng isang Commissioner of Oaths, o ng isang Notary Public. Minsan ang mga pagsasalin ay kailangang mapatotohanan at gawing legal (at ginagawa rin namin iyon!)

Mga rate ng pagsasalin
Oras ng turnaround
Mga Sertipikadong Pagsasalin
Karamihan sa mga pagsasalin ay may sertipikasyon ng aming Ahensya at isang Commissioner of Oaths sa Canada. Nakakatugon ang ganitong mga pagsasalin sa mga kinakailangan ng mga awtoridad sa imigrasyon ng Canada, employer at kompanya ng seguro.
Mula sa $58 bawat dokumento
Presyo
Mula sa 24 na oras
Oras ng turnaround
Isinagawa ng isang Sertipikadong Tagapagsalin ng Canada (Certified Canadian Translator)
Sa bihirang pagkakataon, kailangang gawin at markahan ang mga pagsasalin sa partikular ng mga tagasalin na miyembro ng isang asosasyon ng mga tagapagsalin sa Canada (ATIO, OTTIAQ, STIBC, atbp.). Hindi kinakailangan ng karamihan sa mga tanggapan ng pamahalaan ang naturang sertipikasyon ngunit kailangan ito ng ilang organisasyong nagbibigay ng lisensya.
Mula sa $88 bawat dokumento
Presyo
Mula sa 24 na oras
Oras ng turnaround
Mga Nakanotaryong Pagsasalin
Sa bihirang pagkakataon, kaiMinsan, hinihiling ng mga embahada at konsulado (Russia, Cuba, Mexico, Espanya, at ilang iba pa) na ipanotaryo ang mga pagsasalin sa isang Notary Public sa Canada. Karaniwan itong ginagamit sa labas ng Canada.
Mga pagsasalin mula $58 bawat dokumento +
Pagpapanotaryo mula $75 bawat dokumento
Presyo
Mula 48 oras
Oras ng turnaround
Mga Hindi Sertipikadong Pagsasalin
Karaniwang hindi nangangailangan ng anumang opisyal na sertipikasyon ang mga kliyente ng negosyo. Magkakatulad ang mga pagsasalin at tinatrabaho ng parehong ekspertong tagasalin, kaya lang lahat tayo ay nagtitipid sa pagtanggal ng mga hindi kinakailangang papeles sa sertipikasyon.
Mula sa $0.06 bawat salita
Presyo
Mula 24 oras
Dagdag na buwis.
Tumatanggap kami ng mga credit at debit card, Interac e-transfer, mga tseke, PayPal, at pera.

Mga awtoridad na binibigyan namin ng serbisyo para sa pagsasalin araw-araw
Federal (All-Canada)
Ontario
Quebec
Iba pa
British Columbia
IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada)
Service Canada / Passport Canada
WES (World Education Services)
ICAS (International Credential Assessment Service of Canada)
IQAS (International Qualifications Assessment Service)
ICES (International Credential Evaluation Service)
CES (Comparative Education Service at University of Toronto School of Continuing Studies)
PEBC (Pharmacy Examining Board of Canada)
NDEB (National Dental Examining Board of Canada)
NNAS (National Nursing Assessment Centre)
CACB (Canadian Architectural Certification Board)
Global Affairs Canada
Pamahalaan ng Alberta
Service Alberta
Pamahalaan ng Manitoba
MPI (Manitoba Public Insurance)
Nova Scotia Registry of Motor Vehicles
SGI (lisensya sa pagmamaneho at pagpaparehistro ng sasakyan ng Saskatchewan)
GNB (Pamahalaan ng New Brunswick o Government of New Brunswick)
Digital na Pamahalaan at Serbisyong NL para sa Newfoundland at Labrador
USA: USCIS (United States Citizenship and Immigration Services)
Iba pang bansa: Mga Embahada o Konsulado
Pamahalaan ng Ontario
DriveTest / MTO (Ontario Ministry of Transportation)
PEO (Professional Engineers Ontario)
CPA Ontario
CPSO (College of Physicians and Surgeons of Ontario)
OCT (Ontario College of Teachers)
MIFI (Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Quebec)
Quebec Register of Civil Status
SAAQ (Société de l'assurance automobile du Québec)
CPA Quebec
WelcomeBC
ICBC (Insurance Corporation of British Columbia)
Federal (All-Canada)
Ontario
Quebec
Iba pa
British Columbia
IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada)
Service Canada / Passport Canada
WES (World Education Services)
ICAS (International Credential Assessment Service of Canada)
IQAS (International Qualifications Assessment Service)
ICES (International Credential Evaluation Service)
CES (Comparative Education Service at University of Toronto School of Continuing Studies)
PEBC (Pharmacy Examining Board of Canada)
NDEB (National Dental Examining Board of Canada)
NNAS (National Nursing Assessment Centre)
CACB (Canadian Architectural Certification Board)
Global Affairs Canada
Pamahalaan ng Alberta
Service Alberta
Pamahalaan ng Manitoba
MPI (Manitoba Public Insurance)
Nova Scotia Registry of Motor Vehicles
SGI (lisensya sa pagmamaneho at pagpaparehistro ng sasakyan ng Saskatchewan)
GNB (Pamahalaan ng New Brunswick o Government of New Brunswick)
Digital na Pamahalaan at Serbisyong NL para sa Newfoundland at Labrador
USA: USCIS (United States Citizenship and Immigration Services)
Iba pang bansa: Mga Embahada o Konsulado
Pamahalaan ng Ontario
DriveTest / MTO (Ontario Ministry of Transportation)
PEO (Professional Engineers Ontario)
CPA Ontario
CPSO (College of Physicians and Surgeons of Ontario)
OCT (Ontario College of Teachers)
MIFI (Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Quebec)
Quebec Register of Civil Status
SAAQ (Société de l'assurance automobile du Québec)
CPA Quebec
WelcomeBC
ICBC (Insurance Corporation of British Columbia)

Mga uri ng dokumento na aming isinasalin araw-araw
Mahahalagang dokumento
Mga internal passport
Mga dayuhang pasaporte
Mga sertipiko ng kapanganakan
Mga sertipiko ng kasal
Mga sertipiko ng diborsiyo
Mga sertipiko ng kamatayan
Mga sertipiko ng pagpapalit ng pangalan
Mga border stamp at visa sa mga travel passport
Mga pinansyal na dokumento
Katibayan ng mga pondo
Mga sulat mula sa bangko
Mga liham sa pagpapatunay ng pagkakaroon ng trabaho
Mga paystub
Mga sertipiko para sa pagpaparehistro ng isang korporasyon o solong pag-aari (sole proprietorship)
Pagmamay-ari ng isang apartment, isang bahay, isang kotse
Mga talaan ng paghahain ng buwis
Mga dokumento ng relasyon
Mga liham ng paanyaya
Mga screenshot ng pag-uusap para patunayan ang mga relasyon
Mga pag-uusap sa e-mail para patunayan ang mga relasyon
Mga extract mula sa archive ng pamahalaan para mapatunayan ang angkan na pinagmulan
Iba pang dokumento
Mga tiket
Mga polisa sa seguro
Mga talaan sa ospital
Mga sertipiko ng police clearance

Narito ang halimbawa ng kung ano ang hitsura ng isang sertipikadong pagsasalin ng Ahensya. May iba't ibang kinakailangan ang bawat awtoridad para sa sertipikasyon, mga tagasalin, selyo, at lagda, kaya't mangyaring ipaalam sa amin palagi kung saang direksyon papunta ang iyong pagsasalin.
Halimbawa ng pagsasalin

Paano ang proseso
at kumpirmahin ang mga kinakailangan para sa sertipikasyon
Nagbibigay kami ng quote ng presyo
at oras ng turnaround
Magbabayad ka
sa pamamagitan ng Interac e-transfer, credit o debit card, PayPal, tseke, o pera
Itinatalaga namin ang proyekto
sa isang ekspertong tagapagsalin na may mga kinakailangang kredensyal. Depende sa pagiging kumplikado ng proyekto, maaaring magtalaga ng isang pangkat ng mga tagasalin kasama ng isang nangangasiwang senior translator
Pinapatunayan ng reviser ang pagsasalin
Kung kinakailangan, papatunayan ng reviser ang mga pagsasaling ginawa ng mga tagasalin
Mga draft
Nakatanggap ka at sinusuri ang mga draft ng mga pagsasalin
Gagawa kami ng mga pagbabago at papatunayan ito
Gagawa kami ng mga pagbabago kung kinakailangan, papatunayan ayon sa iyong mga kinakailangan, at ipapadala sa iyo ang mga elektronikong bersyon
Mga bersyon sa papel
Maaari ka ring makakuha ng mga bersyon sa papel ng mga pagsasalin kung kailangan mo ang mga ito.
- Kunin ang mga ito mula sa alinman sa aming tanggapan
- Maaari naming ipadala ang mga ito sa iyo sa buong Canada (nang walang bayad)
- Maaari naming ipadala ang mga ito sa iyo sa pamamagitan ng isang courier (ikaw ang gagastos)

Mga wikang isinasalin namin
*sert. nangangahulugan na para sa mga wikang ito, nagha-hire kami ng mga tagasalin na sertipikado sa Canada sa wikang ito
Afrikaans
Albanian *sert.
Amharic
Arabic *sert.
Armenian *sert.
Azerbaijani *sert.
Belarusian
Bengali
Bosnian *sert.
Bulgarian *sert.
Catalan *sert.
Chinese *sert.
Croatian *sert.
Czech *sert.
Danish *sert.
Dari
Dutch *sert.
English *sert.
Estonian
Finnish *sert.
French *sert.
Georgian
German *sert.
Greek *sert.
Gujarati *sert.
Hebrew *sert.
Hindi *sert.
Hungarian *sert.
Indonesian *sert.
Italian *sert.
Japanese *sert.
Kannada
Kazakh
Korean *sert.
Kurdish
Kyrgyz
Latin
Latvian
Lithuanian
Macedonian *sert.
Malay *sert.
Mandarin *sert.
Marathi
Nepali
Norwegian *sert.
Pashto
Persian (Farsi) *sert.
Polish *sert.
Portuges *sert.
Punjabi *sert.
Romanian *sert.
Russian *sert.
Serbian *sert.
Serbo-Croatian *sert.
Slovak *sert.
Spanish *sert.
Swahili
Swedish *sert.
Tagalog (Filipino)
Tajik
Tamil *sert.
Thai *sert.
Tigrinya
Turkish *sert.
Ukrainian *sert.
Urdu *sert.
Uzbek
Vietnamese *sert.
Afrikaans
Albanian *sert.
Amharic
Arabic *sert.
Armenian *sert.
Azerbaijani *sert.
Belarusian
Bengali
Bosnian *sert.
Bulgarian *sert.
Catalan *sert.
Chinese *sert.
Croatian *sert.
Czech *sert.
Danish *sert.
Dari
Dutch *sert.
English *sert.
Estonian
Finnish *sert.
French *sert.
Georgian
German *sert.
Greek *sert.
Gujarati *sert.
Hebrew *sert.
Hindi *sert.
Hungarian *sert.
Indonesian *sert.
Italian *sert.
Japanese *sert.
Kannada
Kazakh
Korean *sert.
Kurdish
Kyrgyz
Latin
Latvian
Lithuanian
Macedonian *sert.
Malay *sert.
Mandarin *sert.
Marathi
Nepali
Norwegian *sert.
Pashto
Persian (Farsi) *sert.
Polish *sert.
Portuges *sert.
Punjabi *sert.
Romanian *sert.
Russian *sert.
Serbian *sert.
Serbo-Croatian *sert.
Slovak *sert.
Spanish *sert.
Swahili
Swedish *sert.
Tagalog (Filipino)
Tajik
Tamil *sert.
Thai *sert.
Tigrinya
Turkish *sert.
Ukrainian *sert.
Urdu *sert.
Uzbek
Vietnamese *sert.

Bakit kami ang pipiliin?
20+ taon
24 na oras
100% online
na naglilingkod sa mga Canadian at bagong imigrante
ang aming karaniwang oras ng turnaround
hindi na kailangang pumunta sa tanggapan

Ipinagmamalaki naming ihayag ang isang 5-star na rating ng Google batay sa 100+ review mula sa aming mga kliyente
Mga review

Mag-order ng iyong pagsasalin
para sa imigrasyon, edukasyon, negosyo, at buhay
Magsumite na ng kahilingan at kunin ang iyong quote ng presyo ngayon

Mga contact
Ang pinakamabilis na paraan para magawa ang iyong mga pagsasalin ay ipadala ang mga scan o larawan ng iyong mga dokumento sa aming e-mail sa mail@translationagencyofcanada.ca
Kung gusto mo, maaari mong personal na bisitahin palagi ang aming tanggapan, palaging masaya ang aming pangkat na tumulong, at maaari naming gawin ang mga pag-scan o kopya dito.
Mangyaring palaging mag-e-mail muna para kumpirmahin ang appointment.
Mangyaring piliin kung aling tanggapan ang mas malapit sa iyo:
E-mail:
Telepono:
Address:
18 King Street East, Suite 1400
Toronto, ON
M5C 1C4
Oras:
Lunes-Biyernes 9 a.m. - 5 p.m.
E-mail:
Telepono:
Address:
499 Preston Street
Top Floor
Ottawa, ON
K1S 4N7
Oras:
Lunes-Biyernes 9 a.m. - 5 p.m.
E-mail:
Telepono:
Address:
1010 Rue Sainte-Catherine O Suite 200
Montreal, QC
H3B 5L1
Oras:
Lunes-Biyernes 9 a.m. - 5 p.m.
E-mail:
Telepono:
Address:
606 4th Street SW
11th Floor
Calgary, AB
T2P 1T1
Oras:
Lunes-Biyernes 9 a.m. - 5 p.m.
E-mail:
Telepono:
Address:
2015 Main Street
Main Floor
Vancouver, BC
V5T 3C2
Oras:
Lunes-Biyernes 9 a.m. - 5 p.m.
Makipag-ugnayan sa amin
Makipag-ugnayan sa amin
Telegram
WhatsApp
Viber
Email
Telepono