Salamat!
Kung naipadala mo na ang lahat ng ito sa amin, maraming salamat, babalikan ka namin sa ilang sandali!
Talagang kailangan naming makita ang mga scan o larawan ng lahat ng dokumentong isinalin.
Maging ang mga karaniwang sertipiko ng kapanganakan ay iba-iba, — maniwala kayo sa amin, marami na kaming nakitang iba't-iba.
Kailangan naming malaman kung saan mo isusumite ang mga isinaling dokumento.
Sa 99% ng mga kaso, maaari kaming magbigay ng isang sertipikadong pagsasalin na espesipiko para sa iyong mga pangangailangan, ngunit kailangan naming malaman kung aling sertipikasyon ang gagamitin. Nagha-hire kami ng mga tagasalin mula sa 8 asosasyon ng tagasalin sa buong Canada; angkop ang isa sa aming mga selyo para sa imigrasyon, ang isa ay para lamang sa mga lisensya sa pagmamaneho, nangangailangan ang mga programa para sa panglalawigang imigrasyon (provincial immigration program) ng pagpapanotaryo, at iba pa. Nakakaapekto ang sertipikasyon sa presyo at oras ng turnaround.
Mangyaring mag-upload ng mga scan o larawan dito sa ibaba at ipakita kung saan mo isusumite ang mga pagsasalin.